Help

Instruktioner och riktlinjer för uppladdning av resurser till WikiPingst (v.2021.11.01)

 

Vad roligt att du vill vara med och bidra till WikiPingst. Tillsammans bygger vi denna
plattform för församlingsrörelse Pingst. När du laddar upp en resurs finns det några
förhållningsregler och lagar som du behöver följa.

 

Observera!
Allting som laddas upp behöver den vara inom ramarna för Dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna resursbank får man därför inte publicera bilder där man kan identifiera en person,

trots att ni har inhämtat samtycke av den fotograferade. Detta för att det inte räcker med ett

samtycke  för att vara med på en bild som kan laddas ner och användas av andra församlingar,

då ändamålet med ett samtycke alltid måste vara specificerat och avgränsat. De personer som

finns med på bild i resursbanken har Pingst fria församlingar i samverkan upprättat ett modellavtal med.

 

 

1.Välj en eller flera lämpliga kategorier när du laddar upp en resurs. Detta för att
det ska bli enkelt att söka efter den. Till exempel: om du har skrivit en sång för
söndagsskola och vill ladda upp noter till den, ska du bocka i kategorierna barn
och musik.

 

 

2. Skriv en beskrivning av resursen. Även beskrivningen kommer att vara sökbar,
tänk därför på vilka ord du använder i beskrivningen.

 

 

3. När du laddar upp en resurs väljer du vilken församling som skapat det, detta
blir synligt för andra i Wikipingst.

 

 

4. Godkända filtyper är pdf, jpeg, png och Word. Att ladda upp länkar för till
exempel videos på Vimeo och YouTube, är under utveckling.

 

 

5. Ladda endast upp resurser som någon i församlingen har skapat, om det inte är
du behöver du samtycke personen eller personerna som skapat dem. Material
som skapats av någon okänd eller någon som inte gett sitt samtycke ska inte
laddas upp. Detta är särskilt viktigt för noter och musik.

 

 

6. Av upphovsrättsliga skäl måste fotograf av en bild anges såvida det inte är
praktiskt eller tekniskt omöjligt. Mer om upphovsrätt kopplat till foton går att
läsa om här: www.sfoto.se/juridik/tio-fragor-om-lag-och-ratt/

 

För anställda på Pingst ffs:

 

7. Inom varje verksamhetsområde på Pingst ska en person ansvara för att ladda
upp resurser som kan bidra till församlingsrörelsen.

 

 

8. Resurser som laddas upp kan vara blanketter, mallar, lathundar,
undervisningsmaterial med mera. Börja med att ladda upp sådant som brukar
efterfrågas.

 

 

9. För samtliga foton som innehåller identifierbara personer måste modellavtal
upprättas innan de laddas upp.